Behandling

Patientsikkerhed

Har du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling eller pleje?

Hjælp os med at lære af vores fejl, så det samme ikke sker for andre.
Uanset hvor det er gået galt, kan du sende en beskrivelse af den utilsigtede hændelse. Vejledning findes via dette linkhttps://stps.dk/da/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx Denne pjece omfatter også information om klage- og erstatningsmuligheder.

Hvad er en utilsigtet hændelse?

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse, som har haft betydning for din eller din pårørendes behandling eller pleje, vil vi meget gerne vide det, så vi kan lære af det.

Journal

Du har som patient ret til at se og få en udskrift af din journal. Kontakt sekretariat for dette. 

Har du spørgsmål eller ønsker at bestille tid?

Kontakt klinikken