Behandling

Uddannet personale hos Svendborg Fysioterapi

Svendborg FysioterapiSvendborg Fysioterapi kan med 7 fysioterapeuter i Svendborg tilbyde en vifte af specialer og interesseområder, og derved bedre tilfredsstille patienternes behov for optimal behandling.

Vi har uddannelsen i ryggen

Uddannelsen af fysioterapeuter foregår i Danmark på specielle skoler tilknyttet større sygehuse. Den er sammensat af en 3½ årig teoretisk og praktisk undervisning, og afsluttes med en eksamen samt forsvar af en Bacheloropgave.

Efter grunduddannelsen er mulighederne for at specialisere sig store og kan resultere i specialer som :
1. Manuel Terapi
2. McKenzie konceptet
3. Idræts-fysioterapi
4. Børnebehandling
5. Akupunktur og mange andre

Det videnskabelige grundlag for fysioterapi er sundhedsvidenskab, naturvidenskab, bevægelsesvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.

Fysioterapeuter autoriseres af Sundhedsstyrelsen.

Fysioterapi omfatter sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, behandling, habilitering og rehabilitering. Indsatsen evalueres kontinuerligt og dokumenteres i journaler og rapporter.

Har du spørgsmål eller ønsker at bestille tid?

Kontakt klinikken